Mikołaj III Radziwiłł


Mikolaj Radziwiłł was the Bishop of Samogitia of Radziwill Family. He was son of Mikolaj Radziwiłł, Grand Chancellor of Lithuania.